Regulatory Affairs Vietnam

Làm thế nào để một sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp sản xuất tại nước ngoài đăng ký và lưu hành ở Việt Nam? Regulatory affairs Vietnam xin giới thiệu các bước cơ bản tiến hành để đăng ký cho 1 sản phẩm chịu sự quản lý của các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế Việt Nam. 1. Phân loại sản phẩm: Các sản phẩm khác nhau được quản lý bởi các cơ quan khác nhau, do vậy khi đăng ký bạn...
Read More